കവിത

വിലാപം

ഭൂമി വിലപിക്കുന്നത് കേട്ട്ഞാനുണർന്നു.ആകാശത്തിൻ്റെ കൈകളിൽരാജ്യങ്ങളെ ചേർത്തുപിടിച്ചിരുന്നെങ്കിലുംഅവയൊക്കെകടലുകളിലേക്ക്ഊർന്നു വീഴുന്നത്ഞാൻ കണ്ടു.വലിയ തിമിംഗലങ്ങൾരാജ്യങ്ങളെവിഴുങ്ങുന്നതും കണ്ടു. എനിക്ക...

Read More
കവിത

(ഹൃദയ) ആകാശത്തിലൊരു പട്ടം

വെള്ളരിപ്രാവിന്റെ നിറത്തിൽഇന്ന് ഞാനൊരുപട്ടം ഉണ്ടാക്കുന്നുപട്ടത്തിന് കവി അലാറീറിന്റെചിരിക്കുന്ന മുഖം നൽകുന്നുലോകമേ! ഞാൻ ആർക്കാണു വാക്ക് നൽകിയത്? പട്ടത്തിന് നീളമേറെയാണ്ചലിക്കുന്നത് ഗസ്സയിലെകാറ്റിലാണ...

Read More
കവിത

പച്ചനിറം മാഞ്ഞ ഇലകൾ 

ആ മരക്കൂട്ടത്തിലെ ഇലകൾക്ക്പച്ചനിറംമാത്രമില്ലായിരുന്നുആ നിമിഷത്തിനു ദൈർഘ്യം തീരെ കുറവും. സ്വർണ്ണ കതിരുകൾ വിളഞ്ഞുകിടക്കുന്ന പാടത്തിന്റെ ഞരമ്പിലൂടെഒരു പറ്റം വെളുത്ത ആടുകൾ ഒഴുകുന്നു കറുത്ത വഴികളിൽ ...

Read More
കവിത

കൊടിയേറ്റം

കൊടുങ്കാറ്റ് മുറിച്ചുയരുംകൊടികൾ.!കൊടികളിതെല്ലാം വിണ്ണിൽ മാറ്റൊലികൊള്ളും സമരോൽസുക ഗാഥകൾ.!കൊടികളുയർത്തീ കയ്യുകൾ…പാറക്കല്ലുകൾ ചുമലേറ്റും കയ്യുകൾ…അവരുടെ കരവിരുതാൽ തീർത്തൂ വീരേതിഹാസം മൊഴിയും കൊടികൾ… കോ...

Read More
കവിത

ഏറ്റവും വലിയ ദാർശനികപ്രശ്നം പേര് ആകുന്നു

ഇന്നലെ രാത്രിസ്വപ്നത്തിൽ എന്നെയാരോ വിളിച്ചത്സെൻ ഷാ എന്നാണ്ഇടത്ത് ഇബ് സെൻവലത്ത് ബർണാഡ് ഷാസെൻ + ഷാ = സെൻ ഷാ.ഒരു ഫ്രഞ്ച് താടിക്കാരൻ വിളിയോട് വിളി. മമ്മദ് മാപ്ലസുനിൽ ശർമവീരേന്ദ പട്ടേൽസിവിൽ എബ്രഹാംഇവരൊ...

Read More
കവിത

പരകായ ആവേശം

ഇരുട്ടുപരന്നാൽ മാത്രംചലനാത്മകമാകുന്നചിലജീവിതങ്ങളുണ്ട്.പൊന്തക്കാടുകളിൽനൂണ്ട് നുണ്ട്വെളിച്ചത്തിന്റെഉറവ തേടിത്തേടിജീവിതംഇരുട്ട് മാത്രമാണെന്ന'ബോധ്യത്തിൽ'വിരാമമായവർ . (പെരുച്ചാഴികളെക്കുറിച്ച്മാത്രമല്ല ...

Read More
കവിത

ചിത്ര പാടുമ്പോള്‍

ചിത്ര പാടുമ്പോള്‍വിചിത്രമാം വീണയില്‍സ്വപ്നവിരല്‍ ചേര്‍ത്തിരിപ്പൂനാദമതേതോ ശ്രുതിയിണങ്ങി,യെന്‍റെചേതനയില്‍ രാഗലോലം. ചിത്ര പാടുമ്പോള്‍സചിത്രമേതോ നിലാ_വുച്ചിയിലായ് പൂത്തിരിപ്പൂനിശ്ചലമെന്നായാക്കണ്ഠരവങ്ങ...

Read More
കവിത

ബീച്ചിൽ

അന്നൊരു ഞായറാഴ്ചയായിരുന്നു,ബീച്ചിൽ നിറയെ തിരക്കായിരുന്നു,കുട്ടികളെയും കൊണ്ട് ധാരാളം പേർ വന്നു.കളിപ്പാട്ടക്കച്ചവടക്കാരൻ പീപ്പിയൂതി നോക്കികുട്ടികൾ നോക്കിനിന്നതല്ലാതെഒന്നും വേണമെന്ന് വാശിപിടിക്കാഞ്ഞത്അയ...

Read More
കവിത

നിശ്ശബ്‌ദം

1 പ്രപഞ്ചം സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടപ്പോൾഉണ്ടായ വലിയ സ്ഫോടനം,സൗരയൂഥങ്ങൾ, നക്ഷത്രങ്ങൾ, ഗ്രഹങ്ങൾഓരോന്നായി പിറവിയെടുത്തപ്പോൾചിലത് മറ്റുചിലതിനെ വലം വെയ്ക്കുന്നു.ശബ്ദത്തെ വിഴുങ്ങിയ ആ കറുത്ത പൊട്ട്ഇപ്പോഴും നിശ്ച...

Read More
കവിത

ഈ ജന്മം

ഈ ജന്മം മാലാഖമത്സ്യത്തിൻ ചിറകിലായി നീ എന്നതു മറന്നീടണം നീന്തുവാനേറെ ദൂരമുണ്ടെന്നതോർത്തീടണം അക്കരെയെന്നതൊരു മിഥ്യ ഇക്കരെയെന്നതും. ഇതിനിടയിലാണ് നീ തുഴയേണ്ടത് കണ്ടീടുന്ന കാഴ്ചകള...

Read More