വായന

കഥാബീജങ്ങളുടെ പുസ്തകം

(ഹരിത സാവിത്രി (ഹരിത ഇവാന്‍) രചിച്ച ‘മുറിവേറ്റവരുടെ പാതകള്‍’ എന്ന പുസ്തകത്തെ കുറിച്ച്. യാത്രാ വിവരണത്തിനുള്ള കേരള സാഹിത്യ അക്കാദമിയുടെ പുരസ്കാരം നേടിയ കൃതി സാമ്പ്രദായിക അര്‍ത്ഥത്തിലുള്ള യാത്രാവിവരണ പ...

Read More
mike

വി. കെ. ശ്രീരാമൻ വേരിട്ട കാഴ്ചകൾ

മലയാളിയുടെ എല്ലാ ഇണക്കളുമായി ചേർത്തുവയ്ക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരാളാണ് വി.കെ. ശ്രീരാമൻ. നടൻ, എഴുത്തുകാരൻ, മാധ്യമപ്രവർത്തകൻ എന്നീരംഗങ്ങളിൽ തന്നെ അടയാളപ്പെടുത്തിയതോടൊപ്പം 'നമ്മളിൽ നമ്മിലൊരാളായി എന്നാൽ നമ്മെ പോല...

Read More