കവിത

വീടുമാറി വന്ന വെറ്റിലമണം

മരിച്ചിട്ടും മരിച്ചിട്ടും വല്യുപ്പാപ്പൻ ഇടക്കിടെ തറവാട്ടിലെ പടികയറി വന്നു. വല്യമ്മച്ചിയുടെതൊണ്ടയിൽ കരച്ചിൽ പെരുകുമ്പോഴൊക്കെ വെറ്റിലയടക്കാമണം ചാറി- ച്ചാറി വല്യുപ്പാപ്പൻ തിണ്ണയിലെ ചാരുകസേരയിൽചാരിക്കിടന്...

Read More
പ്രവാസം

പുരുഷാധിപത്യം നിലനിൽക്കുന്നു: സുജ സൂസൻ ജോർജ്

നെരൂൾ ന്യൂബോംബെ കേരളീയ സമാജത്തിൽ 'തൊഴിൽ മേഖലയും സ്ത്രീസുരക്ഷയും' എന്ന വിഷയത്തിൽ സെമിനാർ നടന്നു. മലയാളംമിഷൻ ഡയറക്ടർ സുജ സൂസൻ ജോർജ് മുഖ്യാതി ഥിയായിരുന്നു. ജനിക്കുമ്പോൾ മുതൽ ഒരാൺകു ഞ്ഞിനെ സ്ത്രീവിരുദ്ധന...

Read More