കവിത

പ്ലാവ്

മകളേ ഉമ്മറവാതില്‍ ഞരങ്ങാതെ ചാരുക നിനക്കറിയാമോ പണ്ടിതൊരു വരിക്ക പ്ളാവായിരുന്നു കുട്ടിക്കാലത്ത് അച്ഛനും കൂട്ടുകാരും അതിന്‍ തണലത്ത് വീടുണ്ടാക്കി കളിച്ചിരുന്നു അതിന്‍റെ തുന്നാര കൊമ്പത്തൊരു തൂക്കണാംകുരു...

Read More
കവിത

കുറെ അവൻമാരും ഒരു അവളും

വിജനമായിരുന്നു ഇരുട്ട് പരന്നിരുന്നു ചില കിളിയൊച്ചകൾ ഒഴിച്ചാൽ നിശബ്ദമായിരുന്നു ഒരുപാട് കാലം ഒരേ നില്പ് നിന്നിട്ടും തളർച്ച ബാധിക്കാത്ത മരച്ചോട്ടിലായിരുന്നു ചിലർ ഉലാത്തുകയായിരുന്നു മറ്റുചിലർ ഇരിക്കുകയും ...

Read More