ലേഖനം

ദേശാഭിമാനം മഹാശ്ചര്യം… അടിയനെ അകത്താക്കരുത്

കശ്മീരിനെപ്പറ്റി ഒരിന്ത്യക്കാരൻ ഇന്ത്യയിലിരുന്ന് എഴുതുമ്പോൾ പ്രഥമ കാഷ്വാലിറ്റിയാണ് വിവേകം. കാരണം, ദേശാഭി മാനം തലയ്ക്കു പിടിക്കാതെ, വെളിവോടെ ആലോചന നടത്തി യാൽ ദേശദ്രോഹക്കുറ്റം ചുമത്തി അഴിയെണ്ണിക്കാം. അ...

Read More