സ്പെഷ്യല്‍ റിപ്പോര്‍ട്സ്

വിശ്വാസാന്ധതയുടെ രാഷ്ട്രീയ ഭാവങ്ങൾ

യുവതീപ്രവേശനവിധിയെന്നും സ്ര്തീപ്രവേശന വിധിയെന്നും രണ്ടു തരത്തിൽ പരാമർശിക്ക പ്പെടുന്ന സുപ്രീംകോടതി വിധി പുറത്തുവന്നിട്ട് ഡിസംബർ അവസാനമായപ്പോ ൾ മൂന്നു മാസം കഴിഞ്ഞു. പക്ഷേ വിധി യെ സംബന്ധിച്ച കോലാഹലങ്ങളും...

Read More
ലേഖനം

നവോത്ഥാനം 2.0

ശബരിമല അയ്യപ്പനെക്കൊണ്ട് ഒരു ഗുണമുണ്ടായി - മലയാളിയുടെ പരിണാമ നിലവാരം അനാവരണം ചെയ്തുകിട്ടി. സാമൂഹ്യ മാധ്യമങ്ങൾ കുറച്ചുകാലമായി ഈ കർമം ശുഷ്‌കാന്തിയോടെ നിറവേറ്റിവരുന്നുണ്ടായിരുന്നു. എങ്കിലും വെബ് ലോകമായതു...

Read More
mukhaprasangam

കഥാപതിപ്പും അഞ്ചാമത് ഗെയ്റ്റ്‌വെ ലിറ്റ് ഫെസ്റ്റും ഭക്തി രാഷ്ട്രീയവും

കഥ കേൾക്കാനുള്ള താത്പര്യം എല്ലാവരിലുമുണ്ട്. നടന്നതും നടക്കാത്തതുമായ സംഭവങ്ങൾ കേട്ടിരിക്കുമ്പോൾ നാം വേറൊരു ലോകത്തു അകപ്പെട്ടതുപോലെ തോന്നും. ചുറ്റുമുള്ള പലതും മറന്ന് കഥപറച്ചിലിൽ മുഴുകി അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പ...

Read More