പ്രവാസം

നമ്പൂതിരീസ് ഉത്പന്നങ്ങള്‍ ഇനി മുതല്‍ മുംബയിലും 

കേരളത്തിലെ പ്രമുഖ ഭക്ഷ്യോത്പാദന ശൃംഖലയായ നമ്പൂതിരീസ് മുംബയിൽ തങ്ങളുടെ ഉത്പന്നങ്ങൾ പുറത്തിറക്കി. വിവിധയിനം അച്ചാറുകൾ, പുട്ടു പൊടി, മുളക്, മല്ലി, മഞ്ഞൾ, എന്നിങ്ങനെ നമ്പൂതിരീസിന്റെ നിരവധി ബ്രാൻഡ് ഉത്പന്ന

Read More