ലേഖനം

രാഷ്ട്രീയ പരിണാമത്തിന് ഒരു ചാവി

അഴിമതിയെന്നു കേട്ടാൽ ഉറക്കം കിട്ടാത്തത്ര ധർമരോഷമുള്ളവർ ഇന്ത്യയിലുണ്ടെന്നു പറഞ്ഞാൽ സാമാന്യബോധമുള്ളവർക്ക് ചിരി വരും. അത്രയ്ക്ക് സർവസാധാരണമാണിവിടെ സംഗതി. 2 ജി സ്‌പെക്ട്രം കേസിൽ ഒന്നേമുക്കാൽ ലക്ഷം കോടി പൊ...

Read More