കഥ

നഷ്ടപ്പെട്ടതെന്തോ

കപ്പൽ തുറമുഖം വിട്ടപ്പോൾ താര ഡെക്കിൽ നിന്നു. എല്ലിസ് ഐലണ്ട് കണ്ണുകളിൽ നിന്ന് അകന്നു പോവുന്നു. വർഷങ്ങൾക്കു മുമ്പ് കുടിയേറ്റക്കാർ വന്നിറങ്ങിയതിന്റെ ഓർമകളിലേക്ക് ദീപം തെളിച്ച് പ്രൗഢഗംഭീരമായി നിൽക്കുന്ന സ...

Read More
കഥ

ഒച്ച്

''നമ്മുടെ സവർണ ശരീരങ്ങൾക്ക് പൊതുവേ ഒരു പ്രശ്‌നമുണ്ട്. ഒരു പ്രായം കഴിഞ്ഞാ മസിലൊക്കെ തൂങ്ങി ശരീരം മൊത്തം കൊഴകൊഴാന്നാവും...'' മേശപ്പുറത്ത് ഊരി വച്ചിരുന്ന കണ്ണട എടുത്തണിയാനുള്ള സാവകാശമെടുത്ത ശേഷം അയാൾ പൂര...

Read More
കഥ

ശലഭമഴ

''നിങ്ങളെപ്പോലൊരാളെ മുമ്പിവിടെക്കണ്ട ഓർമ എനി ക്കൊണ്ട്. അയാളും അന്നെന്നോടൊപ്പം ഈ മല കയറാൻ ഒണ്ടാരുന്നു. ഇതുപോലെ മുതുകിൽ ഒരു വലിയ യാത്രാസഞ്ചീം ചുമന്ന് തണുത്തുമരവിച്ച വഴീടെ വഴുക്കലിലൂടെ അയാൾ മുഴുവൻ മലേം ക...

Read More
കഥ

സോപ്പുകുപ്പായം

കുട്ടന് ചെറുപ്പം തൊട്ടേ അമ്മയും അച്ഛനുമൊന്നും വേണ്ട. എന്തിനുമേതിനും രാഗിചേച്ചി മതി. കുട്ടനെ ആദ്യമായി കുഞ്ഞി ക്കാലുകൊണ്ട് നടക്കാൻ പഠിപ്പിച്ചത് രാഗിചേച്ചിയാണ്. വീടിന്റെ കോലായയിലാണ് നടക്കാൻ പഠിപ്പിച്ചത്....

Read More
കഥ

ലോകത്തെ നെയ്ത്തു പഠിപ്പിച്ച പെൺകുട്ടി

(ഒരു വടക്കേ ഇന്ത്യൻ നാട്ടുകഥ പോലെ) മനുഷ്യൻ ഭൂമിയുടെ പുറത്തുകൂടി നടക്കാൻ തുടങ്ങിയ കാലമായിരുന്നു അത്. അക്കാലത്ത് അവർ വസ്ര്തങ്ങൾ ധരിച്ചിരുന്നില്ല. കാരണം ആർക്കും നെയ്ത്ത് അറിയില്ലായിരുന്നു. ഒരു ദിവസം ദൈവ...

Read More
കഥ

വാചകലോകം

മാന്യരേ...... ഞാൻ നിങ്ങളേക്കാൾ സാധാരണക്കാരനാണ്. നാളെ മുതൽ വസ്ത്രം ധരിച്ചു പുറത്തിറങ്ങുന്നവരെ വെടിവച്ചുകൊല്ലുമെന്ന് സർക്കാർ ഉത്തരവിറക്കിയാൽ കണ്ണുംപൂട്ടിയനുസരിക്കുന്നത്രയും സാധാരണക്കാരൻ. അതുകൊണ്ടാകാം അസ...

Read More
കഥ

ബ്ലാസ്റ്റ്

വലിയൊരു വാർത്താശകലവുമായിട്ടായിരുന്നു അനന്തമൂ ർത്തി കയറിവന്നത്. നേരം സന്ധ്യയോടടുത്തിരുന്നു. ഹോസ്റ്റൽമുറി ജനാലയ്ക്കൽ നിന്ന് ഞാൻ ഭീതിദമായ നഗരത്തെ കാണുകയായിരുന്നു. അനന്തമൂർത്തിയാകെ സ്തബ്ധനായി കാണപ്പെട്ടു....

Read More