കവർ സ്റ്റോറി

നവ മാധ്യമങ്ങളിലെ വ്യാജ വാർത്തകൾ

2017 മെയ് മാസത്തിലാണ് ആുുഛന്റെ ന്യുസ് റൂമിൽ ഒന്നിനു പുറകെ ഒന്നായി അനേകം വൈറൽ സന്ദേശങ്ങളും, വീഡിയോകളും, ചില ഫേയ്‌സ്ബുക്ക് പേജുകളിലേക്കുള്ള ലിങ്കുകളും ലഭിക്കുന്നത്. ഇവയെല്ലാം തെന്നിന്ത്യയിൽ, പ്രത്യേകിച്...

Read More